Migratie van Saramaccaners naar de hoofdstad

Dit artikel beschrijft de migratie van Saramaccaners naar Paramaribo. Meer in het bijzonder het leven in een dorp aan de Boven-Suriname en de motieven van dorpsbewoners om naar de stad te verhuizen. Het onderzoek ervoor deed ik in het dorp Masiakiiki en in Paramaribo gedurende de maanden februari, maart en […]