Graven in het Drentse verleden

Gerke Holtrop is een geboren en getogen Drent die als amateurarcheoloog heel wat akkers in de provincie heeft afgestruind. Naast zijn carrière als artsenbezoeker verdiepte hij zich in de archeologie. Inmiddels is hij met pensioen maar nog steeds is hij actief als rondleider bij het Hunebedcentrum in Borger.

Paddenstoelmug in barnsteen (foto: Hunebed Nieuwscafé)

Lees verder in het Hunebed Nieuwscafé

Menselijk verblijf in de grotten van Han

Grotten en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al sinds de prehistorie zoekt de mens de beschutting van deze onderaardse ruimtes op. Misschien wel het bekendste bewijs van menselijk bezoek zijn de rotsschilderingen in het Franse Lascaux. Maar ook in de grotten van Han in de buurt van het Belgische Han-sur-Lesse hebben archeologen spectaculaire vondsten gedaan.

Bijzonder aan de grotten van Han is dat de vondsten afkomstig zijn uit zeer uiteenlopende periodes, vanaf het Laat-Neolithicum tot aan de 17e eeuw. En dat er duikers en een air-lift aan te pas moesten komen om deze vondsten boven water te krijgen.

Lichtshow in de grotten van Han

Lees verder in het Hunebed Nieuwscafé

Uitgestorven familieleden van de moderne mens: de Denisovamens

In de prehistorie liepen verschillende familieleden van de moderne mens (Homo sapiens) op aarde rond. Sommigen zijn elkaar mogelijkerwijs tegengekomen, anderen leefden volledig langs elkaar heen in verschillende delen van de wereld. Weer anderen volgden elkaar op in de tijd en hebben dus niet tegelijkertijd geleefd. Voor een nadere kennismaking met een van de minder bekende verwanten van de moderne mens gaan we naar het Altajgebergte.

Rivierlandschap in het Altajgebergte (foto: Pixabay)

Lees verder in het Hunebed Nieuwscafé

Nieuw onderzoek naar de oorsprong van de mens

Onderzoek naar onze voorgangers is lastig omdat zij zo lang geleden leefden dat bijna al het tastbare bewijs van hun bestaan, waaronder gereedschappen en fossielen, is verdwenen. Veel vragen blijven daardoor onbeantwoord. Hoe ontwikkelden de verschillende soorten zich? Wanneer en waarom stierven zij uit? Hebben de leden van de verschillende soorten elkaar ontmoet en misschien wel samengeleefd? Van wie stammen wij, de moderne mens, nu precies af?

Onderzoekers zijn in staat om DNA uit fossielen te isoleren (foto: Pixabay)

Lees verder in het Hunebed Nieuwscafé

Het ontstaan van taal

Kinderen leren praten op jonge leeftijd. In eerste instantie van hun ouders en later ontwikkelen zij zich verder op school en door contact met anderen. Dit gaat al eeuwen zo. Maar ooit heeft iemand voor het eerst gesproken. Wie was dit? Deze vraag is oneindig veel gemakkelijker gesteld dan beantwoord omdat dit moment zo ver in het verleden ligt dat er geen enkel bewijs van is.

Het tongbeen van een mens (A) en een chimpansee (bron: Wikimedia Commons)

Lees verder in het Hunebed Nieuwscafé

De menselijke familie door de eeuwen heen

De moderne mens, de Homo sapiens, maakt deel uit van het geslacht Homo. De Homo sapiens is de enige nog levende soort binnen dit geslacht. Alle andere soorten, zoals de Homo neanderthalensis en de Homo erectus, zijn uitgestorven. Archeologen en paleoantropologen moeten daarom de menselijke stamboom in kaart brengen op basis van fossielen en resten van botten en schedels die over de hele wereld gevonden zijn.

Homo sapiens versus Homo neanderthalensis (bron: Wikimedia Commons)

Lees verder in het Hunebed Nieuwscafé