Privacybeleid

Privacyverklaring Marikeschrijft

Marikeschrijft, gevestigd aan de Parklaan 46 in Doorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Marikeschrijft verwerkt je persoonsgegevens doordat je www.marikeschrijft.nl bezoekt, gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt hebt. De gegevens die ik verwerk, zijn:  voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Gevoelige gegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met via info@marikeschrijft.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doel
Marikeschrijft verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het opnemen van contact als dit nodig is voor mijn dienstverlening, het afleveren van diensten, het afhandelen van een betaling. Marikeschrijft verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals de gegevens die ik nodig heb bij de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marikeschrijft neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn
Marikeschrijft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van bovenstaande doelen. De wettelijke bewaartermijn van een zakelijke financiële administratie bedraagt zeven jaar. De persoonsgegevens in mijn financiële administratie bewaar ik derhalve zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marikeschrijft verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Belastingdienst).

Cookies of vergelijkbare technieken
De informatie over het websitebezoek wordt onder andere verzameld en in kaart gebracht via analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat je de website bezoekt.

Marikeschrijft.nl maakt gebruik van analytische cookies van Google Analytics om het websitebezoek te ondersteunen en te analyseren. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres of andere gegevens. Google Analytics is ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, daardoor is de invloed op je privacy minimaal. Op het verdere gebruik van de gegevens door Google heb ik geen invloed. Lees het privacybeleid van deze organisatie voor meer informatie.

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kun je via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. Je kan er via de browserinstellingen ook voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website niet langer (volledig) functioneert. Raadpleeg voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kan de handleiding en instellingen van je browser.

Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Ook kun je me vragen om je persoonsgegevens aan te passen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Marikeschrijft. En je kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jezelf of naar een andere door jou genoemde organisatie te laten versturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@marikeschrijft.nl.

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage doet, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart – dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op je verzoek.

Marikeschrijft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging persoonsgegevens
Marikeschrijft neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@marikeschrijft.nl.

Tot slot
Deze privacyverklaring kan te allen tijde aangepast worden. Marikeschrijft adviseert daarom de privacyverklaring regelmatig te bekijken. Op deze verklaring is het Nederlandse recht van toepassing.